Sinds de zomer in 2022 is de organisatiestructuur bij de vereniging veranderd. Reden hiervoor is dat het bestuur binnen de vereniging meer leden wilde betrekken omdat (zoals in het verleden vaak gebeurde) de druk op een bestuur te groot werd. Hiervoor zijn verschillende nieuwe werkgroepen in het leven geroepen die vallen onder het dagelijks bestuur. Iedere werkgroep heeft een werkgroephoofd welke regelmatig met het dagelijks bestuur de stand van zaken bespreekt. Nu we een aantal maanden verder zijn zien we dat dit zijn vruchten af begint  te werpen. Er zijn meer leden die nu wat voor de vereniging doen en er worden meer zaken opgepakt. Een goede ontwikkeling binnen onze mooie vereniging!

Tijdens de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering is Michael Lafeber gekozen als nieuwe voorzitter van AMIGO Leiden. Michael (34) is actief als Leidse ondernemer in het sociaal domein en tevens eigenaar van een aantal bedrijven waaronder een re-integratiebureau voor mensen met een arbeidsbeperking, en een organisatie voor ambulante begeleiding. Als ondernemer kan Michael het verenigingsleven positief versterken en is daarmee een welkome aanvulling in het al bestaande bestuur. Dat Michael van aanpakken houdt was direct te merken, zo heeft hij diverse sponsoren aan de club verbonden en heeft hij ook repetitielocaties gefaciliteerd. Het bestuur en de leden zijn blij met zijn aanstelling en wensen Michael veel succes de komende jaren met het aansturen van één van de mooiste muziekverenigingen van Nederland.

Michael Lafeber | Nieuwe voorzitter van AMIGO Leiden

Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 25 oktober jl. hebben de leden van AMIGO Leiden de nieuwe voorzitter Anne van Driesum gekozen. Anne volgt oud-voorzitter Marcel te Hennepe op die vanaf zijn 24e de club op fantastische wijze bijna 6 jaar lang heeft geleid.

Marcel kijkt terug op twee geweldige termijnen waarin hij met zijn mede-bestuursleden heeft gezorgd voor een duidelijke visie, missie en structuur voor de club, het ontstaan van de Stageband verder heeft zien uitgroeien en hij de Show- & Marchingband heeft mogen begeleiden richting haar debuut op het Wereld Muziek Concours, met ongekend resultaat als gevolg. Grootse veranderingen waar Marcel met passie voor de club aan heeft gewerkt. Marcel blijft lid van de vereniging en zal zich in blijven zetten in één van de werkgroepen welke de vereniging kent.

Tijdens dezelfde ledenvergadering is Eveline Kolman gekozen voor de functie bestuurslid Jeugd & Opleidingen. Zij zal zich de komende jaren onder andere gaan inzetten voor een continue en stabiele instroom van jonge musici, welke bepalend zullen zijn voor de toekomst van AMIGO. Verder is Nicole van Dijk-Otgaar herkozen op haar functie als bestuurslid Stageband, wat ervoor zorgt dat ze verder kan gaan met de uitbreiding en bekendheid die dit enthousiaste orkest in haar korte bestaan heeft weten te bereiken.

De nieuwe voorzitter zal komende tijd werken aan het optimaliseren van de door de vereniging ingeslagen weg. Tevens zal hij met het huidige bestuur zorg dragen voor een vlekkeloos traject richting AMIGO’s tweede deelname aan het Wereld Muziek Concours. De vereniging gaat deze ontwikkeling met vertrouwen tegemoet en wenst Anne ontzettend veel succes in zijn nieuwe rol binnen de club.

Op dinsdag 27 oktober heeft het bestuur van AMIGO Leiden haar toekomstplannen gepresenteerd aan haar leden tijdens de najaarsledenvergadering. Niet zozeer de plannen voor de vereniging maar dit keer de indeling en werkwijze van het Bestuur. Reeds eerder in 2008 heeft AMIGO een bestuurlijke vernieuwing doorgemaakt. Naast de flinke verjonging die het bestuur de laatste jaren heeft doorgemaakt, was ook het aantal bestuursleden gestegen tot maar liefst 10!

Volgens voorzitter Marcel te Hennepe mooi om te zien dat vooral jonge mensen zich willen aansluiten bij het bestuur. Door het aanbieden van een stageperiode voor een ieder die hierin is geïnteresseerd, ontstaat de mogelijkheid om kennis te maken met het besturen van deze fantastische club. Echter het grote aantal bestuurders was niet meer effectief en constructief. Mede doordat enkele bestuurders aftraden volgens rooster en/of door privé redenen is besloten een nieuwe structuur te ontwikkelen. Zo zal het aantal bestuurders teruggebracht worden tot maximaal 7 en zullen de vergaderingen anders van opzet worden. Door voor iedere discipline binnen de vereniging een werkgroep in te richten blijven de kennis een vaardigheden binnen de club gewaarborgd. De vertrokken bestuurders kunnen op die manier een belangrijke rol voor de vereniging blijven vervullen.

Kenmerkend voor AMIGO is het lef om te durven veranderen en vernieuwen. Uiteraard hoopt het bestuur met de nieuwe structuur slagvaardiger te worden voor de toekomst. De leden van AMIGO Leiden staan achter het besluit deze nieuwe ontwikkeling door te voeren.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

Voorzitter: Marcel te Hennepe
Secretaris: Daphne Ruiter
Penningmeester: Joep Jonkbloed
Jeugd en Opleidingen: Ruben Kruit
Show- & Marchingband: Jeffrey de Graaf
Stageband: Nicole van Dijk – Otgaar
Algemene Zaken: Sander van der Linden