,

Nieuwe structuur binnen de vereniging

Sinds de zomer in 2022 is de organisatiestructuur bij de vereniging veranderd. Reden hiervoor is dat het bestuur binnen de vereniging meer leden wilde betrekken omdat (zoals in het verleden vaak gebeurde) de druk op een bestuur te groot werd. Hiervoor zijn verschillende nieuwe werkgroepen in het leven geroepen die vallen onder het dagelijks bestuur. Iedere werkgroep heeft een werkgroephoofd welke regelmatig met het dagelijks bestuur de stand van zaken bespreekt. Nu we een aantal maanden verder zijn zien we dat dit zijn vruchten af begint  te werpen. Er zijn meer leden die nu wat voor de vereniging doen en er worden meer zaken opgepakt. Een goede ontwikkeling binnen onze mooie vereniging!