Het WMC zit er weer op. Wat een fantastisch traject hebben wij als vereniging meegemaakt en wat zijn wij trots op wat wij hebben neergezet op dit concours. Onze speciale dank gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan dit voor onze vereniging zeer waardevolle traject en op de dag zelf. Uiteraard ook onze supporters, fans en het geweldige publiek bedankt voor jullie steun! Ook willen wij alle deelnemers feliciteren met hun behaalde resultaten met in het bijzonder Flora Band Rijnsburg, Pasveerkorps Leeuwarden , Takostu Stiens en Jong Advendo Sneek