Tijdens de ledenvergadering van 15 november is het bestuur van muziekvereniging AMIGO uit Leiden aangevuld met nieuwe bestuurders. Na het plotselinge vertrek van voorzitter Michael Lafeber (die door medische redenen genoodzaakt was te stoppen) kwam er een plek vacant op die positie. Ook liep de termijn af van de huidige penningmeester Diana de Roode welke de afgelopen zes jaren met succes heeft gewerkt aan het financieel gezonder maken van onze vereniging. Het was een druk bezochte ledenvergadering waar gelukkig sinds enkele jaren steeds meer leden naartoe komen uit betrokkenheid met de vereniging. De vereniging is blij om te kunnen melden dat, met groot vertrouwen vanuit de leden, de volgende bestuursposities zijn ingevuld:

Martijn Peetsold: voorzitter
Petra Bosman: penningmeester
Mayu Sarmiento: bestuurslid Show- & Marchingband (SMB)
Ruud Stijger: bestuurslid Stageband (SB)
Samen met een in de afgelopen tijd vernieuwd instructieteam is de vereniging weer klaar voor een mooie toekomst!

Tijdens de ledenvergadering werden Peter van der Burg en Greet Erades benoemd tot “lid van verdiensten”, een eervolle waardering voor al het mooie werk wat zij de afgelopen jaren voor de vereniging hebben gedaan.

In het bijzonder willen wij Michael Lafeber bedanken voor zijn inzet voor onze vereniging en hem en zijn gezin namens alle leden alle gezondheid en geluk toewensen. Ook willen wij Diana de Roode enorm bedanken voor haar inzet en bevlogenheid om de vereniging naar een financieel sterkere positie te brengen.

Het bestuur en de leden kijken uit naar een mooie toekomst!

Martijn Peetsold
Voorzitter AMIGO Leiden